Ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου ορίστηκε νέος Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αργολίδας στη θέση του Αναστασίου Παππά ο οποίος προήχθη στον βαθμό του Αρχιπυράρχου και μετατίθεται στην Αθήνα ως διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ.

Ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου προήχθη στον βαθμό του Πυράρχου και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αργολίδας (ΔΙΠΥΝ).