Πυρκαγιά σε εξέλιξη και στην Τζιά ανάμεσα στους οικισμούς Κορησσιά και Ιουλίδα.