Με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή Κεντρικής Μακεδονίας και κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας, καθήκοντα νέου Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Φωτίου Νικόλαος του Δημητρίου και καθήκοντα νέου Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου αναλαμβάνει ο Αντιπύραρχος Μητσάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

Η ανάληψη των νέων τους καθηκόντων τους έγινε στις 16-02-2024.

Ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας Παναγιώτης Γ.Πατσιαλής Πύραρχος.

odigos-pierias.gr