Διάσωση εργαζομένων, κατάσβεση πυρκαγιάς και αντιμετώπιση διαρροής επικίνδυνου υλικού στα διυλιστήρια της εταιρείας “Ελληνικά Πετρέλαια”, αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες της 2ης ΕΜΑΚ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, στην άσκηση μεγάλης κλίμακας με την κωδική ονομασία “Τροία 2024.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε τους 150. Κατά τη διάρκειά της, υλοποιήθηκαν πληθώρα πρόσθετων σεναρίων, Αναγνώρισης & Ανίχνευσης, Ταυτοποίησης, Επέμβασης & Περιορισμού Διαρροής Επικίνδυνου Υλικού, Διάσωσης-Απολύμανσης και Διαχείρισης Μαζικών Απωλειών Υγείας.