Νέος Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας ο Πύραρχος Χρήστος Ζουναλής.

Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, από 16-04-2024, Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λάρισας ορίστηκε ο Πύραρχος Γ.Κ. (10042) Χρήστος Ζουναλής του Πελοπίδα.