Επιβολή διοικητικών προστίμων σε Λάρισα και Μεσολόγγι.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 937€, στις 13 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λάρισας, σε ημεδαπό, διότι προέβη σε καύση ξηρών χόρτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον δήμο Αγιάς Λάρισας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.148€, σήμερα 16 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μεσολογγίου, σε ημεδαπό, διότι προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον δήμο Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας.