Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.250€, χθες 18 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 1ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, σε ημεδαπό, διότι προέβη σε χρήση συσκευής έψησης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε υπαίθριο χώρο εντός του Άλσους «Κήποι του Πάσα» στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.250€, χθες 18 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 6ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, σε ημεδαπό, διότι προέβη σε καύση ξηρών χόρτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Καστανά του δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.171,88€, σήμερα 19 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λάρισας, σε ημεδαπή, διότι προέβη σε καύση ξηρών χόρτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «8ο χιλιόμετρο Λάρισας-Αθηνών Παράδρομος Π.Α.Θ.Ε.» του δήμου Κιλελέρ Λάρισας.