Επιβολή διοικητικών προστίμων σε Θεσπρωτία και Φθιώτιδα

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.074,21 €, χθες, 24 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ηγουμενίτσας, σε ημεδαπό, διότι προέβη σε καύση απορριμμάτων και ξηρών χόρτων σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην θέση «Γκουμάνη» της Τ.Κ. Ράγιου, του Δήμου Φιλιάτων στη Θεσπρωτία.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.562,50 €, σήμερα, 25 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λαμίας, σε ημεδαπή, διότι προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον οικισμό Ευρυτάνων, του Δήμου Λαμιέων στη Φθιώτιδα.