Επιβολή διοικητικών προστίμων σε Δράμα, Ιωάννινα και Εύβοια.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.580€, στις 08 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Καλλιφύτου, του Δήμου Δράμας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.578,12€,στις 08 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Μπιζανίου, του Δήμου Ιωαννινών.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.000€,στις 09 Ιουλίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε κάπνισμα μελισσιών εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Στενής, του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, στην Εύβοια.