Μέτρα για το συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Καβούρι από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης.

 

Μέτρα για το συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Καβούρι από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης

Μέτρα για το συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Καβούρι από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης

Μέτρα για το συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Καβούρι από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης

Μέτρα για το συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Καβούρι από πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης