Τέσσερα  οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης σε εγκαταλελειμμένο κτήριο