Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μαντρί και καίει πουρνάρια στο σημείο 3 οχήματα της πυροσβέτικης