Πάντα στην πρώτη γραμμή οταν η καρδιά και ψυχή είναι πιο δυνατές από την κούραση ΕΒΡΟΣ: Το Εθελοντικό Κλιμάκιο Φερών από την πρώτη στιγμή δηλώνει παρών.