Πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2020» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

 

Πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2020» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2020» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2020» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2020» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Πηγη