Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φοίνικα η πυρκαγιά κατάσβεση προκλήθηκε ζημιά σε τέντα οροφοφου