Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και σκουπίδια δίπλα σε εγκαταλελειμμένο έχει γίνει πλήρης κατάσβεση