Άμεση ανταπόκριση 15 κ-μ του Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας που ενεργοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων.