Πυρκαγιά σε Ρολόγια της ΔΕΗ σε οικια έχει γίνει πλήρης κατάσβεση