2 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.η πυρκαγιά είναι σε καμινάδα 5 οροφής πολυκατοικιας