Με απόφαση του αρχηγού μας αναστέλλονται όλες οι άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού μέχρι νεωτέρας, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών!!!

Αναστέλλονται όλες οι άδειες του Πυροσβεστικού προσωπικού μέχρι νεωτέρας, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών!!!