2 οχήματα στο συμβάν έχει γίνει πλήρης κατάσβεση στο συμβάν