α) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή,

β) του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και
γ) του συνόλου των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της πολιτικής προστασίας, που συνιστούν τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων επί του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να ασκείται και από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.