Η πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης συνεχίζει τους ψεκασμους σε διάφορα σημεία του Δήμου μετά από εντολές του δημάρχου και της εντεταλμένης συμβούλου πολιτικής προστασίας.