Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκτός των άλλων ρυθμίζει και το έκτακτο επίδομα όσων έχουν εμπλακεί άμεσα στην μάχη κατά του κορωνοϊού.

Οι κατηγορίες εργαζομένων αναφέρονται στο τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ ως εξής:

“Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.”

Έτσι μένουν εκτός του επιδόματος αυτού, Αστυνομικοί και Πυροσβέστες, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τις θα ισχύσει για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που στελεχώνουν όλα τα Κέντρα Ελέγχου της επιδημίας και ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων.

Πηγή: astinomiko.gr

ΠΝΠ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ