Έτοιμα τα 5 πρώτα Erickson Air Cranse s-64 για την Ελλάδα!

Αντιπυρική περίοδος 2020: Έτοιμα τα 5 πρώτα Erickson Air Cranse s-64 για την Ελλάδα

Πηγή: firefighters_greece