Μεγάλη πυρκαγιά στη Χιλή – Εως τώρα έχει κάψει 15 σπίτια

Μεγάλη πυρκαγιά στη Χιλή - Εως τώρα έχει κάψει 15 σπίτια Μεγάλη πυρκαγιά στη Χιλή - Εως τώρα έχει κάψει 15 σπίτια Μεγάλη πυρκαγιά στη Χιλή - Εως τώρα έχει κάψει 15 σπίτια Μεγάλη πυρκαγιά στη Χιλή - Εως τώρα έχει κάψει 15 σπίτια