ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν 2 γυναίκες, μετά από ακινητοποίηση του οχήματος τους, λόγω υψηλής στάθμης υδάτων, στον οικισμό Μικρόκωμη του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα