Δείτε ένα ρεπορτάζ από το σημείο της πυρκαγιάς στο Πεντοσκουφι που ήδη έχει τεθεί υπό έλεγχο παρά τις καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους .

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου

Πυρκαγιά στο Πεντοσκούφι Κορίνθου