Πάνω από 120 άτομα έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αιτήσεις για να προσληφθούν στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας όπου ανοίγουν 80 θέσεις στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Οι θέσεις αφορούν στην ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δρυμώνα και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα νησιά των Β. Σποράδων.

Η υποβολή των αιτήσεων συνεχίζεται έως και μεθαύριο με τους ενδιαφερόμενους πολίτες να τρέχουν εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται εν μέσω της πανδημίας να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Για τις θέσεις της Μαγνησίας οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας που εδρεύει στον Βόλο.

1. Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει:

α. Να είναι Ελληνες πολίτες.

β. Να μην έχουν υπερβεί οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Α΄ το 40ο έτος της ηλικίας τους και οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β΄ το 45ο έτος, αντίστοιχα, κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,

Όλοι οι υποψήφιοι, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει επίσης:

α. Να μην έχουν καταδικασθεί για συγκεκριμένα αδικήματα

β. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους.

Αναλυτικά η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) καθώς και από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/ Τμ. Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης & Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στο τηλ. 213215 7695.