Η φωτογραφία της ημέρας από το πυροσβεστικό Σώμα.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από άσκηση του Πυροσβεστικού Σώματος