Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε καλύτερο στάδιο Σάμος: φωτογραφίες από την πυρκαγιά