Η πυρκαγιά είναι σε οικοπεδικό χωρο επί της οδού προφήτη Ηλία.στο συμβάν όχημα της Ροδόπολης γίνονται ενέργειες κατάσβεσης δεν υπαρχει πρόβλημα επέκτασης για την πυρκαγιά.fotia 3 1