Οι καπνοί γέμισαν ολόκληρη τη Μητρόπολη.δυο οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.