Πλήρης κατάσβεση πυρκαγιάς στην Βούλα στην οδό Ζεφύρου και Λεωφόρος Βουλιαγμένης  με την άμεση επέμβαση από όχημα του 8.Π.Σ