Είναι αδιανόητο, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιάς, ο ορισθείς από τον Πρωθυπουργό ως αρμόδιος για τη διαχείριση της κρίσης από τον κορωνοϊό (COVID-19), αυτός που στην καθημερινή ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την εξέλιξη και τα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία δεν ξεχνά να απειλήσει με κυρώσεις όποιους πολίτες μεταξύ άλλων δεν τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, να σχεδιάζει για τις δασικές πυρκαγιές, ενόψει της έλευσης της νέας αντιπυρικής περιόδου που αρχίζει την 1η Μαΐου 2020, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα μέτρα που επιβάλλονται λόγω κορωνοϊού και σε όσους εμπλέκονται στον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό.

Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβρη 2019 εξέδωσε ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας τότε το επνονηθέν από τη ΓΓΠΠ Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, να μην έχει μεριμνήσει μέχρι σήμερα δια του νέου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την επανέκδοση (ορθή επανάληψη) του ως άνω Σχεδίου, έτσι ώστε να περιληφθεί και ληφθεί υπόψη κατά τον ειδικότερο σχεδιασμό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως λχ το ΠΣ, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, την ΕΛΑΣ κλπ και ο κίνδυνος από τον κορωνοϊό (COVID-19). Αποτέλεσμα της ως άνω ιδιαίτερα σοβαρής σε επιχειρησιακό επίπεδο παραλείψεως της ΓΓΠΠ, είναι η σε εκτέλεση του ανωτέρω σχεδίου εκδοθείσα από τις αρχές Μαρτίου 2020 σχετική Διαταγή του Αρχηγείου ΠΣ προς τις Υπηρεσίας του Σώματος, σχετικά με την εκπόνηση των νέων Επιχειρησιακών Σχεδίων τους, να μην έχουν ληφθεί υπόψη και ο συγκεκριμένος και ιδιαίτερα σημαντικός επιχειρησιακά παράγοντας και τα μέτρα που επιβάλλονται για την πρόληψη και αποτροπή του κινδύνου από τον COVID-19.

Η ως άνω παράλειψη είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία της υγείας και του πυροσβεστικού προσωπικού και γενικά όλου του προσωπικού που εμπλέκεται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών συμμετέχοντας στον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό.

Ανδριανός Γκουρμπάτσης
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός

πηγή spoiler.gr