Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο συμβάν 12 όχηματα. Αρκετά οχήματα 10 τόνο  Η κατάσβεση γίνεται εξωτερικά λογο επικινδυνότητας  καταρρεύσεις της σκεπης του κτιρίου