Η πυρκαγιά είναι σε τριώροφο κτηριο  στην οδό σταδίου 45. 7 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης