Φωτογραφικό στιγμιότυπο από άσκηση του Πυροσβεστικού Σώματος

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από άσκηση του Πυροσβεστικού Σώματος