Πυρκαγιά στο Λέχαιο Κορινθίας σε ξέρα χόρτα και σκουπίδια