Η φωτογραφία της ημέρας από το πυροσβεστικό Σώμα

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από άσκηση του Πυροσβεστικού Σώματος