2 οχηματα στο συμβαν γινονται ενέργειες κατάσβεσης στον συμβάν