Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στον συμβάν. Στην οδό φυλής και μυρων