Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 🔥 που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020, προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) για περιοχές της Κρήτης, Κυθήρων, Λακωνίας, Μεσσηνίας και νησιών του Ιονίου

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 5/6/20