Μια πυρκαγιά στη Μανιτόμπα του Καναδά, εκπέμπει καπνό στη γύρω περιοχή. Το NOAA-20 συνέλαβε την παρακάτω εικόνα της φωτιάς στις 2 Ιουνίου.

Η πυρκαγιά στη Μανιτόμπα του Καναδά απο δορυφορο NOAA-20

Το μοντέλο HRRR Smoke Model παρακάτω προβλέπει τη διαδρομή και την ένταση του καπνού κοντά στην επιφάνεια του εδάφους για τις επόμενες 48 ώρες.

Η πυρκαγιά στη Μανιτόμπα του Καναδά απο δορυφορο NOAA-20