Ενα οχημα στο συμβάν  από την πυροσβεστικη υπηρεσια και το εθελοντικό όχημα του Αγίου στεφάνου.