Η πυρκαγιά είναι από την μεριά της Βεΐκου 10 οχήματα στο συμβάν.

Η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη