Πυρκαγιά εν υπαίθρω στην Παλλήνη σε οικοπεδικό χώρο.