Η πυρκαγιά είναι προς το γήπεδο της κερατεας σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα  8 οχήματα στο συμβάν από την πυροσβεστικη υπηρεσια και εθελοντικά οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης