Δυο οχήματα στο συμβάν κοντά στην πλατεία μεμου. Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης