Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία αυτή την ώρα 16:30 σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 μέσα στο χωριό Καρναζέικα .

Ενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία Ναυπλίου.

argonafplia.gr